VII.10 Historia science fiction

Languages: English | Español | 汉语 | Deutsch | Polski

Ward Shelley

Ward Shelley jest grafikiem związanym z grupą artystyczną dzielnicy Williambsburg na Brooklynie w Nowym Jorku. Jego dorobek obejmuje tak zwane malarstwo diagramowe oraz szereg chronologicznych, graficznych opowieści, opartych na źródłach historycznych, związanych z szeroko pojętą kulturą i sztuką. Prezentowana mapa kreśli historię literatury science fiction, począwszy od jej korzeni zawartych w mitologii i pierwszych fantastycznych opowieściach, aż po współczesne jej przykłady, które można określić mianem post gwiezdno-wojennej, epickiej opery współczesnej. Tutaj to nie prezentowane informacje są czynnikiem porządkującym narrację, ale narracja narzuca porządek informacji. Porządek chronologiczny prowadzony jest od strony lewej do prawej, poprzez sieć reprezentującą czas, zniekształconą i zmienioną tak, że tworzy coś na kształt robakookiego potwora. Jego tułów reprezentuje literaturę science fiction, zaś macki, niczym korzenie, prowadzą do źródeł historycznych. Literatura science fiction pokazana jest tu jako wynik zderzenia naukowego Oświecenia i gotyckiego Romantyzmu, które dało, jak widać, początek nie tylko nurtowi sci-fi, ale także powieści kryminalnej, horrorowi, westernowi i fantasy. Są one widoczne na mapie jako odnóża potwora, przenikające przez otwory do innych przestrzeni, ku swoim własnym diagramom. W rozwoju nurtu science fiction autor wyróżnił najbardziej znaczące etapy, którym przypisał ważne w danych okresach nazwiska autorów i pozycje literaturowe oraz produkcje kinowe i telewizyjne.

Translation by:

Veslava Osinska

References:

Shelley, Ward. 2011. History of Science Fiction. Courtesy of Ward Shelley Studio. In “7th Iteration (2011): Science Maps as Visual Interfaces to Digital Libraries,” Places & Spaces: Mapping Science, edited by Katy Börner and Michael J. Stamper. http://scimaps.org.

Acknowledgements: This exhibit is supported by the National Science Foundation under Grant No. IIS-0238261, CHE-0524661, IIS-0534909 and IIS-0715303, the James S. McDonnell Foundation; Thomson Reuters; the Cyberinfrastructure for Network Science Center, University Information Technology Services, and the School of Library and Information Science, all three at Indiana University. Some of the data used to generate the science maps is from the Web of Science by Thomson Reuters and Scopus by Elsevier. Any opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the National Science Foundation.