VIII.9 Społeczności językowe Twittera

Languages: English | Español | 汉语 | Deutsch | Polski

Eric Fischer

Języki dzielą i łączą. Autorem powyżej mapy jest Eric Fischer - lingwista i twórca map. Połączenie tych dwóch umiejętności pozwoliło mu stworzyć mapę aktywności Twittera na całym świecie. Prezentowana mapa pokazuje aktywność użytkowników Twittera na całym świecie w okresie od 14 maja do 20 października 2011r. Każda kropka to pojedyncza twitterowa aktywność. Za pomocą specjalnego narzędzia internetowego, przeglądarki Chrome, zidentyfikowano poszczególne języki. Te których użyto więcej niż 10000 razy oznaczone są kolorami pokazanymi w etykiecie po lewej stronie mapy. Każdy kolor to inny język. Na powyższej mapie nie zaznaczono granic państwowych, mimo to wyraźnie widać poszczególne obszary państw europejskich. Holandia wykazuje największą aktywność twitterową. Wzmożoną aktywność widać także w okolicach dużych miast oraz w obszarach nadbrzeżnych. Co ciekawe wzmożona aktywność Twitterowa widoczna jest także wzdłuż trakcji kolejowej kolei transsyberyjskiej i kolei hiszpańskich. Na mapie widać również ciemne obszary „ciszy” Twitterowej. Polska leży właśnie w takiej strefie.

Translation by:

Veslava Osinska

References:

Fischer, Eric. 2012. Language Communities of Twitter. Courtesy of Eric Fischer. In “8th Iteration (2012): Science Maps for Kids,” Places & Spaces: Mapping Science, edited by Katy Börner and Michael J. Stamper. http://scimaps.org. Fischer, Eric. 2011. Language Communities of Twitter. Flickr. Last modified October 24. http://www.flickr.com/photos/walkingsf/6277163176/in/photostream/

Acknowledgements: This exhibit is supported by the National Science Foundation under Grant No. IIS-0238261, CHE-0524661, IIS-0534909 and IIS-0715303, the James S. McDonnell Foundation; Thomson Reuters; the Cyberinfrastructure for Network Science Center, University Information Technology Services, and the School of Library and Information Science, all three at Indiana University. Some of the data used to generate the science maps is from the Web of Science by Thomson Reuters and Scopus by Elsevier. Any opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the National Science Foundation.