VII.8 Kierując się standardami: Wizualizacja Metadanych Wszechświata.

Languages: English | Español | 汉语 | Deutsch | Polski

Devin Becker

Jenn Riley

Pierwszy dysk obrazuje społeczność domeny, zaś drugi cele i funkcji. Jenn Riley, szefowa Biblioteki Cyfrowej i Archiwum Uniwersytetu Karoliny Północnej w Chapel Hill, stworzyła bazę standardów w sektorze kultury dziedzictwa wraz z jej współzależnościami. Devin Becker, bibliolog z działu inicjatyw cyfrowych i komunikacji naukowej, określił 105 najczęściej wykorzystywanych i publikowanych standardów, aby ułatwić planistom wybór odpowiedniego standardu. Wynikowa wizualizacja metadanych jest połączeniem geograficznej mapy świata i kolorowych Standardy są ułożone na 4 hemisferycznych osiach: społeczność, domena, funkcja i cel, szczegóły są opisane na wycinkach kołowych. Siła standardu w danej kategorii zależy od wielu opcji kategorii, założeń projektowych i jej ogólnego dopasowania do zastosowania w tej kategorii. Pojęcie gwiazdy służy dosłownie i w przenośni do podkreślenia najważniejszych standardów w społeczności dziedzictwa kulturowego. Mieszane metafory pomagają użytkownikowi wzmocnić różne relacje między normami i ich zastosowaniem oraz pomagają oswoić się z wielorakością tych norm.

Translation by:

Veslava Osinska

References:

Digital Preservation Newsletter. News & Events – Putting Metadata on the Map (Library of Congress). Accessed September 5, 2011. http://www.digitalpreservation.gov/news/2010/20100726news_article_infographic.html.

Becker, Devin and Jenn L. Riley. 2010. Seeing Standards: A Visualization of the Metadata Universe. Courtesy of University of North Carolina at Chapel Hill and University of Idaho. In “7th Iteration (2011): Science Maps as Visual Interfaces to Digital Libraries,” Places & Spaces: Mapping Science, edited by Katy Börner and Michael J. Stamper. http://scimaps.org.

Acknowledgements: This exhibit is supported by the National Science Foundation under Grant No. IIS-0238261, CHE-0524661, IIS-0534909 and IIS-0715303, the James S. McDonnell Foundation; Thomson Reuters; the Cyberinfrastructure for Network Science Center, University Information Technology Services, and the School of Library and Information Science, all three at Indiana University. Some of the data used to generate the science maps is from the Web of Science by Thomson Reuters and Scopus by Elsevier. Any opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the National Science Foundation.