VII.7 Spis dzieł antycznych z zakresu sztuki i architektury znanych w okresie Renesansu 1947 -2005

Languages: English | Español | 汉语 | Deutsch | Polski

Maximilian Schich

Maximilian Schich jest historykiem sztuki pracującym jako w ramach funduszu DFG w BarabásiLab – Center for Complex Network Research na Uniwersytecie Northeastern w Bostonie. Współpracuje z grupą naukowców zajmujących się analizą złożonych sieci w dziedzinach historii sztuki i archeologii. Prezentowana mapa przedstawia kompleksową wizualizację bazy danych - Spis dzieł antycznych z zakresu sztuki i architektury znanych w okresie Renesansu. Mapa wykracza poza teoretyczne studia nad standardami baz danych, ich formatami i rodzajami używanego do ich tworzenia oprogramowania poprzez prezentację rzeczywistej konfiguracji istniejących danych. Punktem odniesienia w procesie tworzenia mapy są związki pomiędzy danymi wyjściowymi, a nie takie wskaźniki jakości danych, jak liczba rekordów, prowadzące często do uproszczeń i co za tym idzie błędne. Analiza danych prezentowanych na mapie może dostarczyć naukowcom wielu cennych spostrzeżeń, które wykorzystać można przy zarzadzaniu dostępem do danych i innych badań. Podobne mapy tworzyć można dla relacyjnych baz danych jak też innych ogólnie dostępnych sieci danych w dowolnej dziedzinie. Prezentowana mapa powstała tuż przed transferem danych z formatu graficznej bazy danych (http://www.dyabola.de) do bardziej tradycyjnego formatu relacyjnej bazy danych (http://www.census.de), pozwalając na porównanie stanu historycznego z przyszłymi osiągnięciami.

Translation by:

Veslava Osinska

References:

Schich, Maximilian. 2010. “Revealing Matrices.” In Beautiful Visualization: Looking at Data Through the Eyes of Experts, edited by Julie Steele and Noah Lilinsky, 227-254. Sebastopol, CA: O‘Reilly.

Schich, Maximilian. 2011. The Census of Antique Works of Art and Architecture Known in the Renaissance, 1947-2005. Courtesy of Maximilian Schich. In “7th Iteration (2011): Science Maps as Visual Interfaces to Digital Libraries,” Places & Spaces: Mapping Science, edited by Katy Börner and Michael J. Stamper. http://scimaps.org.

Acknowledgements: This exhibit is supported by the National Science Foundation under Grant No. IIS-0238261, CHE-0524661, IIS-0534909 and IIS-0715303, the James S. McDonnell Foundation; Thomson Reuters; the Cyberinfrastructure for Network Science Center, University Information Technology Services, and the School of Library and Information Science, all three at Indiana University. Some of the data used to generate the science maps is from the Web of Science by Thomson Reuters and Scopus by Elsevier. Any opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the National Science Foundation.